Jak pracuję?

Przede wszystkim z uważnością na Ciebie, Twoje potrzeby i to, co Ci służy. Jeśli chodzi o stronę warsztatową sesji to pracuję w podejściu gestalt połączonym z technikami poznawczo – behawioralnymi, podejściem skoncentrowanym na rozwiązaniach. Często proponuję prawopółkulowe metody pracy: metaforę, obraz, skojarzenia, puste krzesło.

Dlaczego gestalt? Można pisać i mówić o tym bardzo długo i pewnie wszystko ważne, ale gestalt to przecież fenomen spotkania, doświadczanie go w tu i teraz, przeżywanie tego, co się autentycznie wydarza w świadomym kontakcie ze sobą, drugim człowiekiem i otoczeniem. 

Nikt jeszcze nie upił się intelektualnym rozumieniem słowa wino.  – Anthony de Mello

Jeśli chcesz poczytać więcej o tym, jak postrzegam emocje i po co się nimi w ogóle zajmować zapraszam tutaj.

Dlaczego podejście behawioralno – poznawcze? Bo w fenomenalny sposób pozwala połączyć poznawcze i emocjonalne zdobycze sesji z funkcjonowaniem na co dzień. Bo oferuje narzędzia, które umożliwiają zmianę niewspierających przekonań, nawyków, zachowań, w takie, które budują wewnętrzną stabilność, niezależność i poczucie własnej wartości.

To nie rzeczy nas denerwują, ale nasze myślenie o nich – Epiktet. 

Dlaczego techniki uruchamiające prawą półkulę mózgu? Aby poszerzać perspektywę, zmieniać ją, wyjść poza schemat w poszukiwaniu rozwiązań i prawdy o sobie. Aby skorzystać z pamięci ciała, skontaktować się z tym, co ważne i prawdziwe, a często zepchnięte do nieświadomości lub niewidoczne. Milton Erickson uważał, że człowiek nosi w sobie rozwiązania swoich problemów, chorób, trudności, ale często są one ukryte i z różnych powodów niedostępne. Twierdził, że nieświadomość jest niewyczerpaną skarbnicą wiedzy, mądrości i kreatywności, a rolą terapeuty czy coacha jest pomoc w dotarciu do tych zasobów i uruchomieniu ich..