Kim jestem

Nazywam się Barbara Lisson i prowadzę prywatny gabinet psychoterapii i rozwoju osobistego w Bielsku - Białej. Pracuję z osobami dorosłymi, młodymi dorosłymi i osobami nastoletnimi doświadczającymi trudności, kryzysu lub dyskomfortu w różnych obszarach życia: stan chronicznego lub powtarzającego się niepokoju, napięcia, lęki egzystencjalne, pogubienie, utrata sensu życia, choroby o podłożu psychosomatycznym, bezsenność, depresja. Specjalizuję się również w pracy z osobami funkcjonującymi w trudnych relacjach partnerskich, uzależnionymi od partnera, przeżywającymi trudności w trakcie i po rozstaniu (rozwodzie).

Jestem psychoterapeutką w trakcie 4 - letniego szkolenia w Instytucie Gestalt w Krakowie, przygotowującego do certyfikacji EAGT (European Association for Gestalttherapy) oraz PTPG (Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt). Przepracowałam ponad 900 godzin szkoleniowych w formie pracy grupowej i indywidualnej w zakresie udzielania pomocy psychoterapeutycznej w podejściu Gestalt. Pracuję zgodnie z Kodeksem Etyki Zawodowej, a swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Gestalt jest nurtem psychoterapii humanistycznej (egzystencjalnej) i zakłada, że człowiek przychodzi na świat wyposażony we wszystkie niezbędne zasoby i potencjał. Jednak w procesie socjalizacji i wychowania często dochodzi do naruszenia tych naturalnych umiejętności zapewniających zdrowe życie. Z czasem, w wyniku długotrwale powtarzających się bodźców, niekorzystne wzorce funkcjonowania mogą zostać utrwalone i nieświadomie, niepotrzebnie powtarzane w przyszłości. Wpływają wtedy w negatywny sposób na nasze samopoczucie i zdrowie, na to jak się czujemy i co o sobie myślimy. Bardzo często utrudniają, a czasem uniemożliwiają budowanie prawdziwej bliskości z drugim człowiekiem, otaczającym światem oraz własnego życia w sposób twórczy, przynoszący poczucie sensu i spełnienia. Proces psychoterapii to cykl spotkań, w trakcie których jest możliwość, by przyjrzeć się sobie, swojej sytuacji życiowej, z szacunkiem, bez oceniania, dobrych rad, ponaglania. To przestrzeń, gdzie można odszukać te wyuczone i niesłużące sposoby funkcjonowania, zrozumieć ich pochodzenie, przyjąć je i zamienić w swój potencjał. To także przestrzeń, w której można doświadczyć innych sposobów budowania relacji, opartej o świadome przeżywanie tego co się dzieje, w kontakcie ze sobą i drugim człowiekiem.

 

Wykształcenie:

– Instytut Gestalt w Krakowie – Szkoła Psychoterapeutów Gestalt

– Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego – Szkoła Coachingu z akredytacją Izby Coachingu w Polsce

– Centrum Counsellingu Gestalt – Szkolenie Umiejętności Interpersonalnych i Podstaw Pomagania.